Registrering & Villkor


Registrering

Är ni ny kund eller har ändrat era uppgifter, behöver ni registrera er.

Registrering

Villkor hämtning av returtrummor

 • Vi hämtar trummor så fort som möjligt efter gjord beställning, med reservation för tillgång till transportkapacitet inom området.
 • Vid order understigande minimivolym debiteras zon-specifika hämtningsavgifter. Se respektive zon-prislista.
 • Trummor som av oss bedöms för dåliga för att repareras, debiteras Selcables destruktionsavgift. Se respektive zon-prislista.
 • Trummorna skall vara samlade på ett ställe, vid framkomlig väg med vändmöjlighet.
 • Betalning av returnerade trummor görs efter innevarande månad + 60 dagar.

Destruktionsavgift

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt prislista:

Spar onödiga fraktkostnader och kassera dina trummor själv. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka inleveranser från de som inte är kunder till kabelverk.

Följande trummor destrueras

 • Rötangripna (Gäller ej för kunder till kabelverk om det inte finns tecken på oöm hantering)
 • Bräckta trumgavlar
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard (Gäller även ”hemmalagade” trummor)
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor
 • Skräp i trumman
 • Trummor som uppenbart inte klarar hållfasthetskraven
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade
 • Trummor mellan K 6 – K 7 som har två eller fler fel
 • Trummor mellan K 8-K 11 som har tre eller fler fel
 • Trummor mellan K 12-K 30 som har fyra eller fler fel
 • Samtliga plasttrummor

Trummor med stålkärna tas endast emot efter överenskommelse.

För trummor med kabel kvar debiteras tim-tid för avrullning samt destruktionsavgift för kabeln.

Registrera dig

Nedanstående fylls i av den som levererar in trummor för första gången eller som har ändrat uppgifter. Detta är en förutsättning för att vi skall kunna betala ut pengar.

F-skattsedel och Bankgiro/Plusgiro är ett krav.

Retur
Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter