Offshore

Svensson Group har under många år försett offshore-industrin både med små enkla trummor med korta leveranstider såväl som mycket stora och komplexa projekt med leveranstider som sträcker över flera år.


Höga kvalitetskrav

Svensson Group har under många år försett offshore-industrin med mycket stora trummor/reels för applikationer inom olja, gas och vindkraft. Kraven på dessa trummor är mycket höga då det ska användas i mycket krävande miljöer och då lasterna ofta är mycket höga. Vi har design-, beräknings- och projektledningskapacitet för att kunna åta oss både stora och komplexa projekt.

Svensson samarbetar med de flesta inom branschen – både leverantörer och kunder. Vi har väletablerade samarbeten med underleverantörer i Europa och Asien, och våra kunder återfinns över hela världen.

Vi har genom åren fått förtroendet att leverera små enkla trummor med korta leveranstider såväl som mycket stora och komplexa projekt med leveranstider som sträcker över flera år.

Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter