Lämna returtrummor


Returflöden av trummor

Vi hanterar returflöden av trummor åt många aktörer på marknaden – både stora och små. Genom åren har vi byggt upp en gedigen kunskapsbank vad gäller hur returflöden kan hanteras. Vi hjälper kunder med transporter, reparationer samt debitering/kreditering av de trummor som återbrukas i de returflöden som finns.

För flera av våra kunder upprätthåller och administrerar vi s.k. Kanban-lager. Ett Kanban-lager finns på plats hos er som kund, och vi ser till att det alltid finns ett överenskommet antal trummor tillgängliga i lagret utan att ni behöver beställa trummor av oss. Vi håller den överenskomna nivån med trummor ur returflödet och kompletterar dessa med nya när det behövs.

Olika returflöden kräver olika lösningar. Vi sitter gärna ner med er för att skapa en lösning som passar just er situation.

Lämna returtrummor med egen transport

Ombesörjer ni egen transport av era trummor är ni välkomna att lämna in dem vid vår site i Falkenberg. Ni får betalt för hela trummor av K-standard, samt för trummor av K-standard vi bedömer som möjliga att reparera, i enlighet med den prislista som är reglerad av SelCable.

Återköpsprislista Falkenberg

Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter