Ståltrummor

Ståltrummor spänner över vitt skilda användningsområden.

Ståltrummor spänner över vitt skilda användningsområden.

Ståltrummor spänner över vitt skilda användningsområden.

Svensson Group har under många år försett offshoreindustrin med mycket stora trummor/reels för applikationer inom olja, gas och vindkraft. Kraven på dessa trummor är mycket höga då det ska användas i mycket krävande miljöer och då lasterna ofta är mycket höga. Vi har design-, beräknings- och projektledningskapacitet för att kunna åta oss både stora och komplexa projekt.

Möjligen i kontrast till de mycket stora offshoretrummorna står de mindre maskin- och leveranstrummorna vi designar och levererar till framförallt kabelindustrin, Dessa trummor varierar i storlek från ca 2000 till ca 4500mm, och finns i en mängd olika utföranden. Vissa är av standardtyp med korta leveranstider medan andra kräver både komplicerad design och tillverkningsprocess.

Vi ser gärna över Ert behov över tiden och hjälper Er upprätthålla tillräcklig kvalitet och numerär på Era Maskin- och/eller Leveranstrummor.

För tillverkning av våra ståltrummor samarbetar vi med ett flertal europeiska aktörer samt aktörer i Asien.

Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter