Återköpsprislista Nässjö

Ersättningsnivåer vid leverans till Nässjö


Regler för klassning av returtrummor i trä

100% - Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras)

80% - Från K12 och uppåt max ett fel

60% -  K6-7 max ett fel K8-11 max två fel. Övriga max tre fel.

K26, K28 och K30 återköps efter överenskommelse.

Leveransadress Nässjö

Svensson Wire and Cable Packaging AB
Nässjö Vallgatan 5 inne på Draka Kabels område

På fraktsedeln skall framgå fullständigt namn och adress samt om det är första gången skall formuläret fyllas i och medfölja, alt faxas eller mailas. Om fullständig dokumentation saknas, utbetalas inte återköpet och trummorna anses förverkade.

Betalningsvillkor: 60 dagar netto

Leveransvillkor: Fritt något av våra lager (inleverantören står alltid för fraktkostnaden)

Registrera dig här


Återköpsprislista för kabeltrummor i trä 211001-211231 Nässjö

Typ100%80%60%Destruktionsavgift
K 6 159 kr - 95 kr -96 kr
K 7 212 kr - 127 kr -96 kr
K 8 284 kr - 171 kr -96 kr
K 9 362 kr - 217 kr -96 kr
K 10 543 kr - 326 kr -216 kr
K 11 615 kr - 369 kr -216 kr
K 12 1 001 kr 801 kr 601 kr -216 kr
K 14 1 276 kr 1 021 kr 765 kr -216 kr
K 16 1 949 kr 1 559 kr 1 169 kr -540 kr
K 18 2 515 kr 2 012 kr 1 509 kr -540 kr
K 20 3 377 kr 2 702 kr 2 026 kr -540 kr
K 22 4 182 kr 3 346 kr 2 509 kr -696 kr
K 24 5 091 kr 4 072 kr 3 054 kr -696 kr
K 26 11 188 kr 8 951 kr 6 713 kr -1 296 kr
K 28 13 508 kr 10 807 kr 8 105 kr -1 296 kr
K 30 15 129 kr 12 103 kr 9 077 kr -1 296 kr

Destruktionsavgift

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt prislista:

Spar onödiga fraktkostnader och kassera Dina trummor själv. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka inleveranser från de som inte är kunder till kabelverk.

Följande trummor destrueras

 • Rötangripna (Gäller ej för kunder till kabelverk om det inte finns tecken på oöm hantering)
 • Bräckta trumgavlar
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard (Gäller även ”hemmalagade” trummor)
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor
 • Skräp i trumman
 • Trummor som uppenbart inte klarar hållfasthetskraven
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade
 • Trummor mellan K 6 – K 7 som har två eller fler fel
 • Trummor mellan K 8-K 11 som har tre eller fler fel
 • Trummor mellan K 12-K 30 som har fyra eller fler fel
 • Samtliga plasttrummor

Trummor med stålkärna tas endast emot efter överenskommelse.

För trummor med kabel kvar debiteras tim-tid för avrullning samt destruktionsavgift för kabeln.

Registrera dig här

Trätrummor

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter