Hämtprislista returtrummor

Ersättningsnivåer vid hämtning på plats hos er.

Hämtning av trummor

Olika situationer kräver olika lösningar. För vissa av våra kunder passar det att de själva lämnar trummor hos oss i Nässjö, men för många innebär detta en administration av transporter som kan vara besvärlig och dyr. Av den anledningen hämtar vi trummor åt många olika aktörer.

Vi hämtar i hela landet och betalar för trummorna enligt tre zon-prislistor beroende på var i landet trummorna finns. Vi har många års erfarenhet av att hämta trummor, så vi löser Era behov utan att ni behöver lägga tid och kraft på att bli av med de tomma trummorna.

Villkor

  • Vi hämtar trummor så fort som möjligt efter gjord beställning, med reservation för tillgång till transportkapacitet inom området.
  • Vid order understigande minimivolym debiteras zon-specifika hämtningsavgifter. Se respektive zon-prislista.
  • Trummor som av oss bedöms för dåliga för att repareras, debiteras Selcables destruktionsavgift. Se respektive zon-prislista.
  • Trummorna skall vara samlade på ett ställe, vid framkomlig väg med vändmöjlighet.
  • Betalning av returnerade trummor görs efter innevarande månad + 60 dagar.

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter