Återköpsprislista Nässjö

Ersättningsnivåer vid leverans till Nässjö


Regler för klassning av returtrummor i trä

100% - Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras)

80% - Från K12 och uppåt max ett fel

60% -  K6-7 max ett fel K8-11 max två fel. Övriga max tre fel.

K26, K28 och K30 återköps efter överenskommelse.

Leveransadress Nässjö

Svensson Wire and Cable Packaging AB
Nässjö Vallgatan 5 inne på Draka Kabels område

På fraktsedeln skall framgå fullständigt namn och adress samt om det är första gången skall formuläret fyllas i och medfölja, alt faxas eller mailas. Om fullständig dokumentation saknas, utbetalas inte återköpet och trummorna anses förverkade.

Betalningsvillkor: 60 dagar netto

Leveransvillkor: Fritt något av våra lager (inleverantören står alltid för fraktkostnaden)

Registrera dig här


Återköpsprislista för kabeltrummor i trä 2019-02-01 Nässjö

Typ100%80%60%Destruktionsavgift
K 6 105 kr - 63 kr -96 kr
K 7 136 kr - 81 kr -96 kr
K 8 187 kr - 112 kr -96 kr
K 9 243 kr - 145 kr -96 kr
K 10 356 kr - 213 kr -216 kr
K 11 407 kr - 244 kr -216 kr
K 12 686 kr 548 kr 411 kr -216 kr
K 14 857 kr 685 kr 514 kr -216 kr
K 16 1 312 kr 1 049 kr 787 kr -540 kr
K 18 1 610 kr 1 288 kr 966 kr -540 kr
K 20 2 205 kr 1 764 kr 1 323 kr -540 kr
K 22 2 861 kr 2 288 kr 1 716 kr -696 kr
K 24 3 429 kr 2 743 kr 2 057 kr -696 kr
K 26 7 692 kr 6 153 kr 4 615 kr -1 296 kr
K 28 8 937 kr 7 149 kr 5 362 kr -1 296 kr
K 30 10 058 kr 8 046 kr 6 034 kr -1 296 kr

Destruktionsavgift

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt prislista:

Spar onödiga fraktkostnader och kassera Dina trummor själv. Vi förbehåller oss rätten att kunna neka inleveranser från de som inte är kunder till kabelverk.

Följande trummor destrueras

 • Rötangripna (Gäller ej för kunder till kabelverk om det inte finns tecken på oöm hantering)
 • Bräckta trumgavlar
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard (Gäller även ”hemmalagade” trummor)
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor
 • Skräp i trumman
 • Trummor som uppenbart inte klarar hållfasthetskraven
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade
 • Trummor mellan K 6 – K 7 som har två eller fler fel
 • Trummor mellan K 8-K 11 som har tre eller fler fel
 • Trummor mellan K 12-K 30 som har fyra eller fler fel
 • Samtliga plasttrummor

Trummor med stålkärna tas endast emot efter överenskommelse.

För trummor med kabel kvar debiteras tim-tid för avrullning samt destruktionsavgift för kabeln.

Registrera dig här

Trätrummor

Kan användas till alla typer av kablar, wire, fiberkabel, profiler, umbilicals, plastslang, rep.

Se våra produkter

Plywoodtrummor

Plywoodtrummor är lämpliga för installationskabel, fiberkabel, wire, klenare plastslang.

Se våra produkter

Plasttrummor

Plasttrummor används främst för t.ex. textilband, rep/tross, linor, slang, kabel och wire.

Se våra produkter

Ståltrummor

Vi tillhandahåller leverans- /exporttrummor, maskintrummor, offshoretrummor och spolar.

Se våra produkter