Ståltromler

Ståltromler spenner over vidt forskjellige bruksområder.

Ståltromler spenner over vidt forskjellige bruksområder.

Svensson Group har i mange år forsynt offshoreindustrien med svært store tromler/reels for anvendelser innen olje, gass og vindkraft. Det stilles svært høye krav til disse tromlene fordi de skal brukes i veldig krevende miljøer der det ofte forekommer svært høye belastninger. Vi har design-, beregnings- og prosjektledelseskapasitet slik at vi kan påta oss både store og komplekse prosjekter.

Muligens i kontrast til de svært store offshoretromlene står de mindre maskin- og leveransetromlene som vi designer og leverer, særlig til kabelindustrien. Disse tromlene varierer i størrelse fra ca. 2000 til ca. 4500 mm og finnes i en rekke ulike utførelser. Visse er av standardtype med korte leveringstider, mens andre krever en komplisert design- og produksjonsprosess.

Vi vurderer gjerne deres behov over tid og hjelper dere med å opprettholde tilstrekkelig kvalitet på og nødvendig antall av deres maskin- og/eller leveransetromler.

For produksjon av våre ståltromler samarbeider vi med flere europeiske aktører samt aktører i Asia.

Tretromler Kryssfinertromler Plasttromler

Tretromler

Tretromler

Kan brukes til alle typer kabler, vaiere, fiberkabler, profiler, umbilicals, plastslanger og tau.

Se våre produkter

Kryssfinertromler

Kryssfinertromler

Kryssfinertromler egner seg for installasjonskabler, fiberkabler, vaiere og tynne plastslanger.

Se våre produkter

Plasttromler

Plasttromler

Plasttromler brukes primært til f.eks. tekstilbånd, tau/trosser, liner, slanger, kabler og vaiere.

Se våre produkter

Ståltromler

Ståltromler

Vi leverer leveranse-/ eksporttromler, maskintromler, offshoretromler og spoler.

Se våre produkter